Opd:.02-12-07

NYHEDER

SØG

FORSIDEN

SNAKKEHJØRNET

GENVEJ

BILLEDER 

 

Billede taget af Vagn ved Folmers 70 års dag d. 18/11 00. Sandsynligvis det sidste billede af Vagn

 

Vagn Albertsen døde d. 12/12 2000. Vagn blev kun 67 år

Vagn var på besøg hos en ven i Tim, som han tipsede sammen med, tirsdag aften d. 12/12 00, da han blev dårlig og døde kort tid efter hos vennen.

Bisættelsen foregik lørdag d. 16/12 00 kl. 11.00 ved Tim Kirke. Vagns urne er placeret på Jane og Kristians gravsted på Staby Kirkegaard.

Æret være Vagns minde.

Kort tid forinden skrev han nedennævnte beskrivelse til sin hjemmeside 

Mit navn er Vagn Albertsen. Jeg er født d. 29/4 1933. Efter min skolegang gik jeg 4 år på Ulfborg realskole. Derefter tjente jeg mange år på landet forskellige steder - afbrudt i 1953 -54 af militærtjeneste på Karup Flyveplads. I 1963 blev jeg kontrolassistent i Stadil indtil 1972, hvor jeg kom på Thorsted savværk. Fra 1983 - 93 var jeg på Tim maskinfabrik. Derefter på efterløn til 2000, hvor jeg blev folkepensionist.

vagn1.jpg (16565 bytes) vagn2.jpg (10909 bytes) Vagn som soldat (John)

Min adresse er Møllegade 10, 6980 Tim
 
Her boede Vagn
Her kan du læse præst Inge-Dorthe Kaasgards tale ved Vagns bisættelse d.16/12 00