Opd:.02-12-07

NYHEDER

SØG

FORSIDEN

SNAKKEHJØRNET

GENVEJ

BILLEDER


Børnene:

Martin

Henrik

 

Som nr. 12 i søskendeflokken er jeg jo nok heldig ikke at hedde Dusine. Min skolegang startede i den gamle skole, men flyttede så i den ny i 1953 "Staby Sognegård". Her blev vi blandet med børnene fra nordre Staby Skole. Det var spændende, men vi var nu 34 børn i klassen. Min skolegang sluttede med 7. klasse. Jeg ville gerne mere, men der var brug for mig derhjemme, da alle de andre var fløjet fra reden på nær "lille Albert". I 1959 fik jeg plads som stue/køkkenpige på "De gamles hjem" i Staby. Selv om jeg ikke var længere væk end jeg kunne se hjem, længtes jeg frygtelig den første tid. Bestyrerinden hed Bodil Brusborg. Der var også en kokkepige. Jeg havde det meget godt med de gamle og blev nok lidt forkælet. Min tid her varede 1½ år.
Dernæst gik turen til Ringkøbing Herningvej 1 hos kreditforeningsdirektør Valeur og frue - et herskabshjem lige midt i byen - en meget ensom tilværelse. Det var ikke lige mig hverken det med herskab eller bylivet. 
Så rejste jeg til Oved 1. maj 1962 og var karl på gården hos Birthe og Knud indtil 1. november da de havde brug for en hjælper i stald og mark. Skæbnen ville dog, at jeg 5 dage før november traf Erik, så efter et år hjemme gik turen igen sydpå, hvor jeg nu var hos dyrlæge Brun og frue som kokke-stue-barnepige (for 3 børn) og telefonpasser. Det varede til 1/7 64, så gik turen igen hjem for at forberede bryllup. Blev viet i Staby kirke 12/9 det var et forrygende stormvejr den dag og Erik var syg af maveinfluenza, men gift blev vi og er det stadig. Vi flyttede ind på Toftegård - Eriks fødehjem som familien har haft i mange generationer. På det tidspunkt var der 28 køer, lidt søer og grise og 36 tdl. jord.
Vi fik en lille dreng i juli måned 1965, Leif og præcis 14 mdr. senere arriverede Martin, så tiden var godt optaget når der også var kalve der skulle passes og markarbejde om sommeren.
I 1969 byggede vi stalden om og fik plads til 60 køer + ungkreaturer, så havde vi jo ikke for megen jord, så i 1972 købte vi ejendommen her på Vesterbækvej, lejede bygningerne ud til vi selv fik brug for dem i 1989.
I 1970 var Birgit blevet født, en dejlig julegave midt i decembers mørke, så nu havde vi en dejlig børneflok på tre. 
Den 19/9 1975 på Martins 9 års fødselsdag fik vi endnu en lille dreng som kun levede denne ene dag. Vi fik ham døbt og gav ham navnet Børge. Det var en hård tid at komme igennem. I 1979 fik vi så vores efternøler Henrik.
I 1989 flyttede Leif ind her på Vesterbækvej sammen med Johanne Marie. Han arbejdede hjemme på "Toftegård", som de overvejede at overtage efter os. Efter mange og lange overvejelser byggede vi så en stald til fedesvin her i Vesterbæk, byttede gård med Leif og Johanne Marie 1/10 91, samtidig leverede vi de første svin til slagteriet, solgte "Toftegård" til Leif september 1993.
Vi er ikke tilmeldt nogen efterlønsordning, men håber at helbredet holder, så vi selv kan tjene til livets ophold til vi når pensionsalderen.
Tænkte slet ikke på at der var så mange ting at berette om fra mit liv før det skulle nedskrives, men livet leves jo også een dag ad gangen.

min navn og adresse er Ellen Marie Arnbjerg-Nielsen, Vesterbækvej 62, 6800 Varde
Tlf.nr.: 7526 4257

Her bor Ellen Marie

Et stemningsfyldt billede fra haven -bemærk personen ved tøresnoren (John)