Opd:.02-12-07

NYHEDER

SØG

FORSIDEN

SNAKKEHJØRNET

GENVEJ

BILLEDER


Børnene:

Lisbeth

Jonna

Mit navn er Albert Straasø Albertsen
Født d. 9/5 1946

Jeg er den eneste af os søskende, som ikke har gået i den gamle Søndre skole, som den hed. Staby Sognegaard blev bygget i 1952, og jeg begyndte i skolen i 1953.
Efter 7 år i skolen var jeg hjemme 1 år, og kom derefter ud at tjene i Sdr.Nissum, hvor jeg var i 4 år indtil jeg kom ind som soldat i juli 1965. November 1966 kom jeg på landbrugsskole (Ribe Kjærgaard). Oktober 1967 blev jeg fordermester i Nr.Felding i 1 år, hvorefter vi købte hus, og jeg begyndte at arbejde på Vald. Birns Jernstøberi. Efter 2 år her kørte jeg olie hos Esso i 2 år, og blev derefter kontrolass. i Staby-Husby-Sdr.Nissum kontrolforening. I 1976 gik jeg i murerlære og var hos min mester indtil 1985, hvor jeg startede som selvstændig indtil 1993, heraf de sidste 4 år i Sverige, hvor jeg havde 2 mand ansat udelukkende til flisearbejde.
I 1993 stoppede jeg som murer p.g.a. slidgigt og fik arbejde hos PRE-TRÆ i Holstebro, hvor jeg nu arbejder som værkfører.
Så meget om mig. Hvad angår Gunhild, så var hun, da jeg lærte hende at kende, i lære som kommis i Sdr.Nissum Brugs. Da vi blev gift d. 11/11 1967 begyndte hun at arbejde i HB i Holstebro, da den åbnede. Fra 76 - 78 arbejdede hun i blomsteforretning, hvorefter hun fik arbejde som rengøringsleder i et privat firma.
Siden 1982 har hun arbejdet på Holstebro Centralsygehus som rengøringsleder.
Gunhilds dåbsnavn er Gunhild Krog Nielsen og hun er født d. 11/11 1945.

Vores adresse er Rugvænget 26, 7500 Holstebro
Tlf.nr.: 9742 8081

Her bor Albert

Albert som konfirmand (John) Hjælpe der hjemme skulle der (John) Så er det malketid (John)