Opd:.02-12-07

NYHEDER

SØG

FORSIDEN

SNAKKEHJØRNET

GENVEJ

BILLEDER


Børnene:

Arne

Bent

Vagn

 

Mit navn er Verner Lynge Albertsen

Jeg er født d. 1-7- 1929 i Staby , som nr. 5 i flokken af os søskende.

Jeg er døbt, konfirmeret og gift i Staby Kirke og har gået 7 år i Sdr. Skole.

Jeg kom lige som de andre søskende tidlig ud at tjene for sommer halvåret, første gang som 11 årig i 1940, for øvrigt det år hvor anden verdenskrig udbrød .

Jeg har haft mange pladser, de to første somre hos Peder Herredstoft ,næste sommer hos Maren Kirkegård og derefter konfirmeret. Nu var det så hele året vi skulle hjemmefra, min første plads herefter blev hos Anders Vibholm , næste Kr. Sand Korsgårs i Ulfborg sammen med Sven Åge , hvorefter jeg tjente tre år hos Alfred Utoft i Ringive . Knud Nørtoft i Staby en vinter og derefter soldat i Fredericia og Vejle ved Infanteriet.

På Ladelund Landbrugsskole en vinter og til Mors hos Frede Clausen for sommeren.

Næste plads var hos Gunnar Steffensen Bur, hvor Børge samme år var ansat i kontrolforeningen, her besøgte vi Farbror Viggo og Petra mange gange, Viggo var en god fortæller. De boede i et Ledvogter hus, hvor de passede bommene når der kom Tog, det var før automatikkens alder.

Herfra videre til Idum hos Ernst Burgård.

Nu kunne det snart være nok med at tjene , så jeg tog mig en fri sommer ,hvor jeg gik lidt på daglejer hos Gravers Kirkeby, her kendte jeg en pige der tjente ,hun hed forresten – Karen.

Men jeg var ikke færdig med at tjene endnu , denne gang blev det som fodermester hos Chr. Brunsborg i Skalstrup fra januar til maj og dernæst til No for sommeren hos Ejner Knudsen.

Den 12 novb. 1955 blev jeg gift med Karen , som også er fra Staby.

Vi havde været ude og se på forskellige gårde , men på det tidspunkt var det næsten umulig at købe gård , selv om vi havde sparet noget op .

Men vi skulle jo have et sted at bo , så vi søgte og fik en bestyrerplads for vinteren på Mosegård i Husby .

På det tidspunkt var der forskellige steder hvor Statens Jordlovsudvalg og Jysk Landvinding havde opdyrknings projekter i gang, med henblik på at oprette Statshusmandsbrug , det var jo efterkrigstidens arbejdsløshed der gjorde det svært .

Her søgte vi og fik bevilget jordlod på det nyopdyrkede Sdr. Vium – Hede, en koloni hvor der blev bygget 56 nye Statshusmandsbrug, med ca. 13 ha. til hver.

Tildelingen foregik ved lodtrækning , der fulgte så et statslån med til jord og bygninger.

Det var starten , vi var så heldig at få lov til at bo ovenpå hos Naboen , som havde bygget året før os , indtil vi selv fik bygget .

Vi flyttede ind til oktober , så det var en drøj sommer at komme igennem oppe under

taget i sommervarmen , med Arne som var født d. 25 marts , ingen køkken hele loftet var én stor rum , så det var dejlig den dag vi flyttede ind i vores eget.

Jeg havde arbejdet en del for mureren mens vi byggede , nu skulle vi så til at leve af landbruget.

Der var ikke meget at gøre godt med , det kan vi sige uden at overdrive ,men vi kunne jo se at vore naboer helle ikke havde meget , vi var alle i samme båd.

Der skule købes dyr og lidt markredskaber, det blev til én hest fem kælvekvier og to grisesøer som jeg købte af Far og en kyllingehus med 100 kyllinger.

Efterhånden blev besætningen lidt større , men det viste sig ret hurtig at den ejendomsstørrelse var for lille, en del tog udearbejde, vi valgte at bygge til og så købe det manglende foder, for at leve af landbruget . Vi udvidede bygningerne flere gange og til sidst lejede vi også naboens jord.

Vi fik 3 Drenge , som før nævnt Arne f. d. 25-3 –1956 , Bent f.d. 23-11 –1957 og Vagn f. d. 6- 5 –1959.

I 1997 solgte vi Ejendommen til en Nabo og flyttede til Tarm , hvor vi byggede Hus samme år, her nyder vi så vores pensionisttilværelse .

Det er jo en hel luksustilværelse målt med tiden på Heden ,selv om vi nødig vil undvære den tid og alle de dejlige Mennesker vi har lært at kende , hvoraf en del også er flyttet til Tarm .

Vi prøver på at være aktive og deltager i mange af de tilbud der er for Pensionister, bl. andet svømning, billard, kortspil , gymnastik og folkedans m. m.. vi har en dejlig Seniorgård her i Tarm , hvor der foregår mange ting. Så har vi været ude og rejse en del , det er meget lettere nu hvor der ikke er nogen dyr der skal passes, så det var noget af det vi skulle have indhentet.

Det var min historie , skrevet sidst i december 2001.

Vores adresse er Åparken 140

6880 Tarm

Tlf. 9737 3458

Gården i Sdr.Vium

Her bor Karen og Verner