Kære Anja og din Klasse.

Først lidt om min Familie derhjemme. Jeg vil gerne fortælle om vores jul derhjemme.

Min Far og Mor havde en Gaard i Staby i Vestjylland. Vi havde mange Dyr, Heste, Køer, Kalve, Grise, Faar, Høns og lidt Kaniner og Duer. Vi var ogsaa mange børn, hele 13 søskende, 9 Drenge og 4 Piger, saa der skulde meget Mad paa Bordet hver dag, saa vi kunde ikke sidde med til Bords alle sammen, saa nogen maatte staa op rundt i Køkkenet for at spise. Det er nu 70 Aar siden jeg blev født, dengang havde man næsten ingen Maskiner, saa alting var med Haandkraft, vi havde heller ingen strøm, det fik vi først da jeg var 13 Aar.

Vi havde alle sammen et arbejde vi skulde passe med at Fodre og Malke og rense i Staldende og være med i Marken lige fra tidlig Foraar til det blev frost hen mod Jul, hvor vi som regel ogsaa havde en masse Sne, saa skulde vi save Brænde og bære Tørv ind, der var jo ingen strøm saa der skulde altid tændes op om Morgenen og bæres Vand ind. Sommetider var det frosset, baade i spande og i Pumpen. Saa maatte vi Tø det op med Varmt Vand.

Da vi nærmede os Julen skulde der slagtes en Gris, "Julegrisen" kaldte vi den gerne, saa kom Slagteren og ordnede Grisen, saa blev der lavet Blodpølse og Medisterpølse og Sylte, Skinken blev røget til Paalæg. Resten af Grisen blev parteret og kom i Saltkar, vi havde jo ingen Fryser. Saa skulde der bages en masse Kager af alle Slags, Pebernødder, Brune Kager, Vanillekranse og flere slags som jeg ikke husker, men det var mange Kagedaaser, der blev fyldt. Saa da alt det var gjort var det næsten Jul, saa os store Børn blev sendt i Skoven for at finde det pæneste Træ, det kunde godt tage lang tid inden vi var enige. Naar vi saa kom hjem med det skulde det pyntes, det var altid Juleaftensdag, dengang havde man heller ikke saa meget glimmer som man har nu, der var Kræmmerhuse og Julehjerter som vi selv havde lavet. Kræmmerhusene blev fyldt med Pebernødder, der var ogsaa Dannebrogsflag paa Snore. Julegaver fik vi da ogsaa, en til hver, til Pigerne var det gerne en Dukke som de saa selv syede Tøj til, vi Drenge fik gerne en Træhest som blev købt hos Købmanden, smaa Drenge smaa Heste, store Drenge store Heste, med Hale, saa var det meget fint. Juleaften fik vi altid Gaas, Flæskesteg, Medisterpølse og til Dessert fik vi Risalamande med Mandelgave, saa dansede vi om Træet og sang en masse salmer, vi Børn syntes altid det var for mange, saa kom turen til det mest spændende, nemlig Julegaverne.

Den aften maatte vi være oppe til Kl. 10 ellers var vi altid i Seng Kl. 8.

I Julen var der en del komsammen med Naboer, men det allerbedste var 4. Juledag, da var der nemlig stor Julefest i Forsamlingshuset, hvor hele Sognets Børn kom, og det var rigtig mange, saa dansede vi om Juletræet og fik en stor Godtepose, saa var der dans bagefter, det var en virkelig stor dag for os Børn.

Det var hvad jeg havde af erindringer fra dengang.

De kærligste hilsener Morfar