Opd:.28-11-08

NYHEDER

SØG

FORSIDEN

SNAKKEHJØRNET

GENVEJ

BILLEDER


Børnene:

Anna
Ejvind
Børge
Sven Aage
Verner
Folmer
Ragnhild
Vagn
Leo
German

Birte
Ellen Marie
Albert


Mail til Helge

Jane og Kristian, som de fleste nok bedst husker dem (fra deres guldbryllup)

Fødehjemmet i Staby en sommerdag, som vi husker det. (se også under billeder)(John)

 

Det stærke fællesskab i Albertsen-familien, som Jane og Kristian Albertsen havde skabt med fødehjemmet og dem selv som omdrejningspunkt, var der efter deres død en stærk ønske om at fastholde og viderefører efterhånden som familien øges og der som følge af livets cyklus også er bortgang. Derfor afholder vi hvert andet år familietræf i fødehjemmet i Staby venligt udlånt af de nye ejere. Mange gange er vi over 100 personer fra alle egne af Danmark.
Den opmærksomme læser af disse sider har jo nok også bemærket, at disse sider skal være med til at fasholde fællesskabet og være et samlingsted for alle familemedlemmer. Her mødes vi for at indhente oplysninger om hinanden - vi "snakker" med hinanden og udveksler hilsner. Mit håb er, at siderne vil være med til at fastholde fællesskabet og at alle familiemedlemmmer vil bakke op om siderne ved hele tiden at være med til at opdatere siderne med de sidste nyheder indenfor familien.

Jens Kristian (herefter benævnt som Kristian) er født i Råsted ved Vemb d. 26/3 1895. Han er født af forældrene Anders Albertsen fra Vind og Ane Marie fra Sdr. Nissum. Allerede som 7 årig kom Kristian ud at tjene som hyrdedreng, og senere forskellige pladser i landbruget og som daglejer ved Skærum Teglværk. I starten af 1920érne blev han bestyrer på gården Sandholm ved Møborg. Her traf han Jane, som er født her.

Kristiane (herefter benævnt Jane) er født d. 19/11 1901. Hvad hun har foretaget sig op til giftemålet med Kristian er pt. ikke kendt, men vil blive udforsket og vil senere blive bragt her.
(Læs Børges beretning herunder også om Janes ungdom)

D. 19/11 1923 købte de gården Kirkegården på kirkevej i Staby. Der var  30 tdr. land. Laden blev bygget i 1943. Stuehuset og stalden blev restaureret i 1946. På gården var der 20 kreaturer - 2 heste og 15 svin. Rundt om gården kan findes stenfliser og det formodes, at stenene til kirken er tilhugget her.
Det var hårde tider ikke minst i 1930érne, men alligevel mættede de 13 børn under trygge og varme forhold. Selvsagt var der stor aldersspredning mellem børnene, hvorfor det var sjældent, at alle var hjemmeboende samtidig, da man dengang stadig kom ud at tjene i en meget tidlig alder. Allerede i 1950érne kom de første børnebørn til, og de fleste af børnebørnene fra dengang husker de mange besøg og ferier, der blev holdt i fødehjemmet på kirkevej i Staby. Der var altid en leben i hjemmet, men Jane og Kristian nød hvert et sekund.
I 1976 fik Jane en hjerneblødning, men en enorm viljestyrke gjorde, at hun på trods af alvorlige handicaps fik nogle gode år i fødehjemmet sammen med Kristian.
D. 15/9 1981 havde vil vi alle den store sorg at miste Jane.
Kristian blev boende i fødehjemmet helt frem til juni 1992, hvor han flyttede ind på De Gamles Hjem i Staby
D.  8/1 1993 måtte vi med stor sorg bære Kristian til hans sidste hvilested ved siden af Jane på Staby Kirkegård.Nekrolog over Kristian i Ringkøbing Amts dagblad (116873 bytes)

På det tidspunkt var der 13 børn - 38 børnebørn og 37 oldebørn.

Fødehjemmet blev nu solgt.

Ovennævnte er ikke udtømmende, men vil blive tilføjet de nye oplysninger, som der vil komme frem fra børnene.

Siderne er tilegnet minderne efter Jane og Kristian og de andre familiemedlemmer, der er gået bort.

Disse sider er designet til Explorer 5.0 og skærmopløsning på 800 x 600